/Images/News/MANAGEMEN.jpg

دپارتمان خدمات مدیریت و مشاوره

 

ما در فروغ افکار  معتقدیم بزرگترین پیش نیاز یک کسب و کار قبل از ورود به بازار ،​ تجزیه و تحلیل آن کسب و کار و طراحی برنامه اجرایی (بیزینس پلن) برای آن می باشد. بسیاری از شرکت ها چه آنهایی که در مرحله ورود به بازار هستند و چه آنهایی که قبلا به بازار وارد شده اند فاقد یک برنامه جامع سازمانی و اجرایی بوده اند و این باعث شده است بسیاری از آنها به مرحله سودآوری و یا پایداری نرسند.ما در فروغ افکار به شما کمک می کنیم تا موفق به طراحی یک کسب و کار سودآور شوید و از تمامی ظرفیت های ما برای بهره وری و توسعه بهره مند باشید.لذا این شرکت در حوزه های زیر خدمات مشاو ره ارائه میدهد:

1-خدمات و مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار 

2-خدمات و مشاوره مدیریت بازاریابی و فروش 

3-خدمات و مشاوره برندینگ 

4-خدمات و مشاوره مدیریت منابع انسانی

5-خدمات و مشاوره سیستم های مدیریتی

6-خدمات و مشاوره مدیریت پروژه

7-خدمات و مشاوره مدیریت مالی و اقتصادی 

8-خدمات و مشاوره مدیریت در حوزه حاکمیت شرکتی