/Images/News/8.jpg

فناوری اطلاعات و تکنولوژی

 

سرعت بسیار بالا در رشد اطلاعات و نیاز روز افزون مردم به تکنولوژی باعث گردیده است که فناوریها روز به روز با سرعت بیشتری، همگام با نیازها ارتقا پیدا کند، این امر در حوزه محصولات نرم افزاری به چشم میخورد و محصولاتی موفق تر هستند که همگام با فناوریهای روز دنیا بروزرسانی گردند، بدین جهت فروغ افکار  ، علاوه بر خدمات و عرضه محصولات نرم افزاری، توانایی و آمادگی کامل را دارد تا در حوزه تولید و راهکارهای مرتبط جهت ارایه بهترین و سریعترین خدمات و مشاوره های مرتبط را به مشتریان ارایه نماید.لذا این شرکت در حوزه های زیر خدمات خود را ارائه می دهد

  1. طراحی و تولید نرم افزار
  2. فروش نرم افزار 
  3. آموزش متخصصین فناوری و نیروی کار مستعد
  4. پشتیبانی نرم افزار