/Images/News/8.jpg

دپارتمان فناوری اطلاعات و تکنولوژی

سرعت بسیار بالا در رشد اطلاعات و نیاز روز افزون مردم به تکنولوژی باعث گردیده است که فناوریها روز به روز با سرعت بیشتری، همگام با نیازها ارتقا پیدا کند، این امر در حوزه محصولات نرم افزاری به چشم میخورد و محصولاتی موفق تر هستند که همگام با فناوریهای روز دنیا بروزرسانی گردند، بدین جهت فروغ افکار  ، علاوه بر خدمات و عرضه محصولات نرم افزاری، توانایی  کامل را دارد تا در حوزه تولید و طراحی نرم افزار نیز به مشتریان خدمات ارائه دهد. بنابراین فروغ افکار در دو حوزه ذیل فعالیت می نماید

1-طراحی و تولید نرم افزار

2-فروش نرم افزار 

3-آموزش متخصصین فناوری و نیروی کار مستعد

4-پشتیبانی نرم افزار